OFERTA

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę wykonywanych przez nas usług:

Wykonujemy:
- linie zasilające napowietrzne i kablowe niskiego i średniego napięcia
- rozdzielnie niskiego i średniego napięcia
- stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe
- instalacje elektryczne (przemysłowe i mieszkaniowe)
- instalacje odgromowe
- linie zasilające napowietrzne i kablowe
- oświetlenie zewnętrzne
- pomiary ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie, uziemienie, testy wyłączników przeciwporażeniowych, stan izolacji)
- remont urządzeń dźwigowych (dźwig, suwnica)
- projektujemy sieci i instalacje elektryczne
- montaż komputerów i sieci kablowej